Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

Jak wygląda ramowa umowa pożyczki i na co powinieneś uważać? Zawsze dokładnie sprawdź, co podpisujesz

Podpisana umowa i kalkulator

Jako świadomy pożyczkobiorca zawsze starasz się szczegółowo porównywać oferty, korzystasz z porównywarek finansowych i śledzisz rankingi chwilówek? To świetnie! Niestety… to wciąż za mało. Wyjaśniamy, na co uważać przy pożyczce, żeby nie wpaść w kłopoty.

Rynek kredytów konsumenckich – w tym ten pozabankowy – podlega bardzo dynamicznym zmianom. Pożyczka, która w styczniu była najtańsza, wcale nie musi być równie opłacalna w lutym. Mało tego – wiele ofert, które wygrały niejeden ranking chwilówek, dostępnych jest tylko dla bardzo okrojonej grupy klientów – tych z najlepszą oceną zdolności/wiarygodności kredytowej. Informacje pokazywane przez porównywarki nie zawsze z kolei są na bieżąco aktualizowane. Ostrożność należy zachować nawet w przypadku ofert prezentowanych na stronach samych pożyczkodawców. Często gdzieś pod wymienionymi kosztami spłaty zawierają dopisek, że podane wyliczenia nie są dostępne dla wszystkich, a ostateczne warunki pożyczki będą zależeć od indywidualnej decyzji kredytowej.

Wszelkiego typu opinie przeczytane w Internecie, opracowane porównania opłacalności chwilówek i porównywarki finansowe stanowią cenną pomoc podczas wyszukiwania najtańszych ofert, ale nie powinny być traktowane jako wyrocznia. Nigdy nie warto podpisywać umowy pożyczki bez zapoznania się z jej treścią, bo można słono przepłacić.

Choć czytanie umów pożyczkowych z pozoru może się wydawać czasochłonne i trudne, to w praktyce wcale tak nie jest. Każda ramowa umowa chwilówki składa się z tych samych elementów, a wstępne zapoznanie się z poszczególnymi sekcjami pomoże Ci w łatwiejszym analizowaniu ofert.

Dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy

Pożyczkodawca to podmiot, który pożycza pieniądze swojemu klientowi (pożyczkobiorcy). Osoby, które korzystają z chwilówek, powinny zwrócić szczególną uwagę na dane pożyczkodawcy, bo marka, pod którą prezentowana jest dana oferta finansowania, mało kiedy pokrywa się z nazwą przedsiębiorcy – faktycznym uczestnikiem transakcji. Przed zawarciem umowy z nieznanym sobie pożyczkodawcą, koniecznie trzeba sprawdzić, czy jest wpisany do Rejestru Instytucji Pożyczkowych KNF (Komisji Nadzoru Finansowego).

Jeśli w zawarciu umowy bierze udział pośrednik pożyczkowy, dane jego firmy również powinny znaleźć się z dokumencie.

Warunki pożyczki

Tuż za określeniem stron umowy wymieniony jest opis jej przedmiotu wraz ze szczegółowymi warunkami pożyczki. Już na pierwszej stronie dokumentu powinien być zapisany czas obowiązywania umowy i pożyczana przez pożyczkobiorcę kwota brutto, czyli suma, jaką klient otrzyma na własny użytek, powiększona w wszelkie opłaty potrącane z tej kwoty w momencie wypłaty pożyczki (np. prowizja czy składka ubezpieczeniowa pobierana jednorazowo).

Konfrontując ofertę z umową, nie daj się nabrać na zachwalane przez pośrednika chwilówkowego oprocentowanie 0% czy 0 zł prowizji. Niskie oprocentowanie i prowizja powinny zwiększyć Twoją czujność. Jak wykryć haczyki, w których mogą kryć się bardzo wysokie, dodatkowe opłaty? Jako pożyczkobiorcę najbardziej powinna Cię interesować całkowita kwota do zapłaty. To suma kapitału pożyczki (kwoty, którą otrzymujemy „na rękę”) i wszystkich kosztów, jakie poniesiesz w związku z umową: prowizji, składki ubezpieczeniowej, opłaty przygotowawczej, opłaty za obsługę domową i innych. Oczywiście do tej sumy mogą dojść ewentualne koszty wynikające z obsługi zadłużenia przeterminowanego (opłaty za monity wysyłane klienta do opóźniającego się ze spłatą i naliczone odsetki karne).

Znając całkowitą kwotę do zapłaty, możesz być pewny, że jeśli będziesz dotrzymywać terminów spłat wymienionych w harmonogramie, za pożyczkę nie zapłacisz ani grosza więcej. Informacja o całkowitej kwocie do zapłaty wymieniana jest na pierwszej stronie umowy pożyczkowej.

Zabezpieczenie spłaty zadłużenia

Obowiązek ustanawiania zabezpieczeń spłaty pożyczki innych niż ubezpieczenie jest coraz rzadziej spotykany. Pojawia się głównie w przypadku klientów, którzy znajdują się na granicy wymaganej zdolności i wiarygodności finansowej. Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami są weksel, poręczenie osoby trzeciej (żyrant) lub zastaw.

Rodzaj zabezpieczenia powinien być wymieniony w umowie. Pożyczka pod zastaw z kolei powinna zawierać szczegółowe informacje na temat przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie spłaty zadłużenia i warunków, na których pożyczkodawca będzie mógł przejąć na siebie własność tej rzeczy. I pamiętaj: zastaw rzeczowy ograniczy Twoje prawo do rozporządzania tym przedmiotem. Jeśli zastawisz samochód, nie będziesz mógł go sprzedać, jeśli nie znajdziesz w zamian innego zabezpieczenia, na którego zamianę zgodziłby się pożyczkodawca.

Koszty wcześniejszej spłaty pożyczki

Każdą pożyczkę konsumencką można zwrócić przed pierwotnie ustalonym terminem końca umowy, ale niektóre firmy naliczają sobie z tego tytułu prowizję. Jeśli planujesz pozbyć się długu przed czasem, sprawdź, czy pożyczkodawca nie doliczy Ci dodatkowych kosztów.

Wzór odstąpienia od umowy

Mocą ustawy o kredycie konsumenckim każda osoba fizyczna zaciągająca bankową lub pozabankową pożyczkę, której kwota nie przekracza 255 550 zł, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od jej zawarcia. Niezależnie od tego, czy umowa była podpisana w placówce pożyczkodawcy, czy przez Internet. Zasada ta dotyczy także chwilówek. Jeśli wzoru odstąpienia nie znajdziesz w swojej umowie, może to oznaczać, że pożyczkodawca będzie działać nieuczciwie.

Wzór odstąpienia musi zostać dołączony do umowy, ale w przypadku wycofania się z niej nie musimy używać tego formularza. Możemy napisać własne oświadczenie, o ile zawrzemy w nim dane identyfikujące nas, pożyczkodawcę i umowę, z której chcemy się wycofać.

W przypadku rezygnacji z pożyczki konsument będzie zobowiązany do przekazania podpisanego oświadczenia o odstąpieniu do zwrotu pożyczonego kapitału wraz z odsetkami przysługującymi na liczbę dni korzystania z pieniędzy. Poniesione już opłaty jednorazowe podlegają zwrotowi na rzecz konsumenta.

Reklamacje

Zawsze trzeba być przygotowanym na ewentualne komplikacje wynikające z zawartej umowy. Pożyczkobiorca powinien zamieścić w treści dokumentu sposób przyjmowania reklamacji, dzięki czemu będziesz wiedział, jak zgłosić ewentualne nieprawidłowości.

Wypowiedzenie umowy

Nie tylko konsument ma prawo do wycofania się z transakcji. Możliwość taką ma również pożyczkodawca, jednak wypowiedzenie przez niego umowy może nastąpić tylko w ważnych przyczyn, np. gdy pożyczkobiorca usiłował wyłudzić pożyczkę czy złożył nieprawdziwe dane we wniosku pożyczkowym o swojej sytuacji finansowej.

Podpisy

Zwieńczeniem umowy pożyczki są podpisy obu stron umowy (oraz pośrednika, jeśli w zawarciu transakcji uczestniczył pośrednik chwilówkowy). Choć zdawałoby się, że chwilówki bez pisemnej umowy zaciągnąć się nie da, to w zasadzie prawo nie stoi na przeszkodzie, żeby taką umowę zawrzeć ustnie. Par. 2 art. 720. Kc stanowi, że dopiero umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł, wymaga zachowania formy dokumentowej. 500 zł czy 900 zł można swobodnie pożyczyć na słowo. Mimo wszystko dla celów dowodowych każdą umowę pożyczki warto spisać.

Pojawiająca się w art. 720. Kc „forma dokumentowa” to nowy rodzaj umów, które do niedawna nie istniały jeszcze w przepisach Kodeksu cywilnego. Możliwość stosowania formy dokumentowej wprowadzona została w życie 8 września 2016 roku dzięki nowelizacji wcześniejszego prawa. Dzięki zmianie umowy pożyczek (i inne) można zawierać nie tylko na piśmie, ale również elektronicznie: mailowo czy SMS-owo, a nawet za pomocą nagrania na dyktafonie, o ile tylko ten „dokument” pozwala na identyfikację stron transakcji. Wszystko wskazuje na to, że podpisy pod umowami chwilówek powoli będą odchodzić do lamusa.