Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

Linia kredytowa – co to jest i kto z niej korzysta?

Otwarta linia kredytowa to alternatywna dla pożyczki forma kredytowania, przygotowana dla klientów firmowych. Dzięki linii przedsiębiorca zyskuje szybki dostęp do potrzebnych środków, a koszt oprocentowania ponosi tylko wtedy, gdy korzysta z przyznanego limitu.

Środki pozyskane w ramach limitu odnawialnego linii przedsiębiorca może przeznaczyć wyłącznie na wydatki firmowe, np. zakup środków trwałych, spłatę zobowiązań wobec kontrahentów, finansowanie bieżącej działalności.

Z oferty mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie.

Linia kredytowa – co to jest i jak działa?

Otwarta linia kredytowa jest limitem pożyczkowym w rachunku bankowym, udostępnionym w ramach umowy na wskazany okres – najczęściej rok, z opcją przedłużenia na kolejne lata. Odnowienie linii kredytowej odbywa się automatycznie, chyba że klient złożył odpowiednio wcześniej wypowiedzenie umowy.

Przyznany klientowi limit określa maksymalną kwotę, do jakiej może się zadłużyć się posiadacz konta. By uzyskać dostęp do limitu zadłużenia w ramach linii, przedsiębiorca musi przejść analogiczną procedurę kredytową, jak w przypadku innych kredytów firmowych. Kwota udzielonego przez bank limitu jest zależna od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Cechą charakterystyczną linii kredytowej jest jej odnawialność. Klient może wielokrotnie korzystać z debetu, jaki udostępnił mu bank w ramach linii. Środki kredytowe są gotowe do użycia w momencie, w którym saldo środków własnych na rachunku klienta osiąga zero. Po osiągnięciu tego stanu każda kolejna transakcja dokonana z tego rachunku jest realizowana w ramach kredytu. Bez potrzeby składania przez klienta odrębnych wniosków o udostępnienie kapitału.

Spłata zadłużenia odbywa się automatycznie – z każdym wpływem na rachunek firmowy klienta. Spłacone środki są od razu dostępne do ponownego wykorzystania.

W przeciwieństwie do standardowego kredytu elastyczna linia kredytowa w koncie nie narzuca wysokości spłat, których należy dokonać każdego miesiąca, po skorzystaniu z limitu. Wymagane jest jedynie zapewnienie spłaty minimalnej, która może wynosić tylko tyle, ile w danym miesiącu wyniosły odsetki.

Koszty linii kredytowej

Podstawowym kosztem każdego kredytu są odsetki. Kredytobiorca ponosi koszt oprocentowania tylko od kwoty, którą pobrał i do czasu, w którym spłaci należność. Jeśli posiadacz konta nie narusza limitu, nie płaci żadnych odsetek.

Na rynku bywają dostępne oferty, w ramach których bank nie pobiera odsetek od zadłużenia, które zostanie spłacone w tzw. okresie bezodsetkowym. Spłacając całość zadłużenia przed upływem tego czasu, przedsiębiorca zapewnia sobie stały dostęp do nieoprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek. Długotrwałe korzystanie z limitu w koncie może być jednak dla przedsiębiorcy nieopłacalne. Wynika to z faktu, że oprocentowanie linii w rachunku zwykle oscyluje wokół maksymalnego oprocentowania kredytów, dopuszczanego ustawowo.

Dodatkowym kosztem związanym z posiadaniem linii kredytowej są prowizje, pobierane z różnych tytułów. Pierwszą opłatę bank pobiera za przyznanie linii i jest to zwykle do 2% wysokości przyznanego limitu. Dodatkowo bank może nałożyć na klienta opłatę za rozpatrzenie wniosku, która sięga zwykle kilkuset złotych. Prowizja identyczna lub podobna wysokością do prowizji za udzielenie finansowania jest też pobierana za odnowienie linii kredytowej, czyli każdorazowe przedłużenie umowy na kolejny okres (np. na następny rok).

W przypadku limitów w kontach banki nie pobierają prowizji od niewykorzystanych środków, która jest charakterystyczna dla kredytów inwestycyjnych.

Linia kredytowa czy debet?

Mechanizm działania obu produktów jest identyczny, a różnice tkwią w wysokości dostępnego limitu zadłużenia i formalnościach.

W ramach linii przedsiębiorca może uzyskać dużo wyższą kwotę limitu niż w przypadku debetu w rachunku firmowym. Wynika to z faktu, iż debet jest przyznawany w oparciu o uproszczoną metodę weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej – zwykle na podstawie wpływów, osiąganych przez przedsiębiorcę na jego rachunek.

Debet zwykle nie wymaga zawierania dodatkowych umów – możliwość korzystania z niego bywa integralną częścią umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Uzyskanie linii kredytowej wymaga z kolei złożenia odrębnego wniosku, udokumentowania osiąganych dochodów i przejścia przez standardowy proces analizy zdolności finansowej.

Linia kredytowa dla nowych firm

Otwarta linia kredytowa w koncie umożliwia szybkie sięgnięcie po dodatkową gotówkę zawsze wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba. Dostępność środków na zawołanie pozwala na zachowanie płynności finansowej, niezwykle istotnej dla prawidłowego funkcjonowania każdego biznesu. Z produktu tak elastycznego i prostego w użytkowaniu nie skorzysta jednak każdy przedsiębiorca. Problem z uzyskaniem limitu mogą mieć osoby dopiero rozpoczynające własną działalność gospodarczą.

Linia kredytowa dla nowych firm, tych świeżo założonych, jest niemal niedostępna w bankach. Choć z produktu zwykle nie da się skorzystać już od pierwszego dnia działalności, to przeważnie wystarczy już 3 lub 6 miesięcy posiadania konta bieżącego w danym banku, by spełnić podstawowy warunek, konieczny do złożenia wniosku o przyznanie limitu kredytowego.

Kiedy wymagane jest zabezpieczenie?

Choć limit odnawialny dla firm jest produktem prostym, skorzystanie z niego może być obwarowane wymogiem ustanowienia zabezpieczenia. Taki warunek pojawia się często wobec firm działających na rynku krócej niż rok.

Na zabezpieczenie linii kredytowej można obrać hipotekę na nieruchomości albo gwarancję de minimis, udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki zabezpieczeniu o znacznej wartości kredytowa linia hipoteczna może być udzielana na dłuższe okresy, sięgające nawet 20 lat.

Pozabankowa linia kredytowa

Linia kredytowa jest produktem dostępnym nie tylko w bankach, ale również w firmach pożyczkowych, choć oba rodzaje produktów różnią się, m.in. w sposobie wypłaty pieniędzy.

Pozabankowa linia kredytowa nie jest powiązana z rachunkiem bieżącym (tylko banki mogą prowadzić rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe). Jest udostępniana w postaci jednorazowej pożyczki, wypłacanej na konto przedsiębiorcy. Umowa limitu zawierana jest na okres do 4 lat, a z upływem terminu jej zakończenia przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia.

Pozabankowa linia kredytowa pozwala na pożyczenie dużo niższych kwot (do 5 000-40 000 zł, zależnie od firmy pożyczkowej) niż analogiczne produkty dostępne w bankach.

Linia kredytowa a koszt uzyskania przychodu

Z uwagi na to, że linia kredytowa funkcjonuje w obrębie rachunku firmowego, zarówno prowizje, jak i odsetki wynikające z korzystania z tego produktu są wliczane w koszty uzyskania przychodu, pozwalając przedsiębiorcy na optymalizację podatkową.