Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

Jak wyczyścić historię BIK?

Jak wyczyścić historię BIK?

Zastanawiasz się, jak wyczyścić BIK? To naprawdę proste. Nie potrzebujesz korzystać w tym celu z płatnych usług firm zajmujących się wymazywaniem historii kredytowej z BIK-u. Skasować negatywne wpisy o swoich przeszłych pożyczkach możesz w prosty sposób sam. Całkowicie za darmo.

Co to jest i jak działa BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja polskiego rynku finansowego, zbierająca, przechowująca i udostępniająca informacje (te pozytywne i te negatywne) o zadłużeniach kredytowych konsumentów i przedsiębiorców.

Gdy zaciągasz pożyczkę, kupujesz telewizor na raty, zakładasz konto z debetem czy wyrabiasz kartę kredytową, dane o zawartej przez ciebie umowie o charakterze kredytowym trafiają do BIK-u. Nie są to jednak wpisy jednorazowe. Banki są zobligowane do regularnego aktualizowania informacji na temat obsługiwanych zobowiązań klientów. Jeśli zatem kredytobiorca opóźnia się z uregulowaniem raty lub spłatą wymaganej kwoty limitu odnawialnego, bank powiadomi o tym BIK.

Oprócz danych identyfikujących klienta i danych o jego zobowiązaniach kredytowych, do BIK-u trafiają również tzw. zapytania kredytowe. Jeśli wnioskujesz o pożyczkę w banku lub SKOK-u, Biuro zostanie o tym poinformowane. Każda kolejna instytucja, w której złożysz wniosek pożyczkowy dowie się następnie, ile podobnych wniosków złożyłeś w ostatnim czasie.

Nie tylko banki korzystają z usług Biura

Celem funkcjonowania bazy danych kredytowych, jaką prowadzi BIK, jest ułatwienie instytucjom finansowym oceny ryzyka kredytowego, związanego z zamiarem pożyczenia pieniędzy osobie lub firmie, która o nie wnioskuje. I mowa nie tylko o bankach. Obecnie większość firm pożyczkowych współpracuje z BIK-iem, korzystając z jego raportów podczas rozpatrywania wniosków pożyczkowych klientów.

Ani prywatna firma pożyczkowa, ani bank nie mają prawa sięgać po informacje o przeszłości kredytowej klientów bez ich pisemnej zgody. Jej wyrażenie może być jednak wymagane do przyjęcia wniosku pożyczkowego. Obecnie wydania przez klienta przyzwolenia na sprawdzenie jego BIK-u żądają od wnioskodawców wszystkie banki i coraz większa liczba firm pozabankowych. Dlaczego?

Widząc w raporcie BIK skalę bieżącego zadłużenia wnioskodawcy można trafniej oszacować jego zdolność kredytową, czyli zdolność do terminowej obsługi dodatkowych rat. Znając przeszłość kredytową klienta, można z kolei z większym prawdopodobieństwem przewidzieć, czy będzie się przykładnie wywiązywał również ze spłaty przyszłych zobowiązań.

Gdy wpis ewentualnego dotyczący opóźnienia w spłacie znajdzie się w bazie BIK, instytucja pożyczkowa, pobierając raport o kliencie przed wydaniem decyzji kredytowej, dowie się o jego kredytowych zaległościach.

Raporty BIK-u zawierają jednak nie tylko negatywne, ale i pozytywne informacje. Jeśli z dokumentu wynika, że dana osoba jest rzetelnym kredytobiorcą, spłacając raty na czas, zwiększy swoją wiarygodność, zyskując szanse na lepsze warunki spłaty przyszłych pożyczek. Dzięki temu pożyczkodawca może np. zaproponować wyższą kwotę pożyczki, obniżyć jej cenę, obrać skróconą procedurę kredytową (np. rezygnując z żądania dostarczenia zaświadczeń na rzecz jedynie oświadczenia klienta o dochodach) albo zrezygnować z zabezpieczeń spłaty, takich jak ubezpieczenie czy poręczenie osoby trzeciej.

Kiedy można usunąć negatywne dane z BIK-u?

BIK sam nie wprowadza zmian, ani nie usuwa informacji gromadzonych w bazie. Biuro jest tylko administratorem danych, przesyłanych przez instytucje finansowe. Zasady, na jakich odbywa się przekazywanie i modyfikacja danych o klientach, są regulowane przez Prawo bankowe.

Szczegóły spłaty wybranego zobowiązania kredytowego konsumenta czy przedsiębiorcy są widoczne w BIK-u dla innych instytucji finansowych aż do momentu całkowitej spłaty zadłużenia, chyba że kredytobiorca wyraził zgodę na przetwarzanie tych informacji również po zakończeniu umowy.

Jak wyczyścić BIK? Wystarczy odwołać wcześniejsze przyzwolenie na przetwarzanie danych o starych kredytach. Raz wyrażoną zgodę na przetwarzanie informacji po spłacie kredytu można w dowolnej chwili cofnąć, ale tylko za pośrednictwem banku, z którym zawarta była dana umowa (art. 105a ust.2 Ustawy Prawo bankowe). Jedynie on, jako podmiot, który umieścił dane o tym kredycie w BIK-u, może wprowadzić ewentualne zmiany.

Jeśli jednak w spłacie zobowiązania występowały znaczne opóźnienia (zaległość przekraczająca 60 dni), to po 30 dniach od otrzymania wiadomości przez kredytobiorcę o zamiarze przetwarzania danych o tym kredycie, BIK może udostępniać historię spłaty danego zadłużenia nawet bez zgody kredytobiorcy przez 5 lat.

Jak wyczyścić BIK? Zamiast do BIK-u zgłoś się do banku

Kredytobiorca może wpłynąć na dane widoczne w raporcie o jego historii kredytowej tylko w trzech sytuacjach:

W każdym z powyższych przypadków stosowny wniosek należy złożyć w instytucji finansowej, która rzeczone informacje przekazała do BIK-u. Jeśli twoja prośba spełnia warunki opisane powyżej, bank wystosuje pisemny wniosek do Biura, w którym zgłosi dane do zmiany.

Cały proces od przyjęcia twojego zgłoszenia przez bank do wdrożenia zmian danych przez BIK zwykle trwa kilka dni.

Firmy „czyszczące BIK” omijaj szerokim łukiem

Jeśli negatywny wpis dotyczący twojej historii kredytowej utrudnia lub wręcz uniemożliwia ci zaciągnięcie pożyczki, możesz za darmo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych o niekorzystnym zobowiązaniu, składając odpowiednią dyspozycję w banku lub firmie pożyczkowej.

Jak wyczyścić BIK, jeśli zadłużenie nadal pozostaje wymagalne (czyli nie zostało jeszcze uregulowane) lub nie upłynął termin 5 lat od wygaśnięcia umowy? Niestety nie masz żadnej możliwości wymazania tych danych z BIK-u. Usunięcia negatywnych wpisów w tym czasie nie będziesz w stanie dokonać ani samodzielnie, ani za pomocą firm oferujących usługi oddłużeniowe.