Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

Kredyt a pożyczka

Pojęcia kredyt i pożyczka potocznie stosuje się zamiennie. Nie są to jednak tożsame terminy. Są to dwie odmienne usługi związane z pozyskaniem pieniędzy na określonych warunkach. Wyjaśniamy czym różnią się od siebie kredyt a pożyczka!

Większość osób raczej nie skupia się na nomenklaturze bankowej i na co dzień bez zastanowienia swobodnie stosuje różne określenia. Często słyszy się, że ktoś wziął pożyczkę na samochód czy dom, gdy w rzeczywistości są to kredyty. Oba te zagadnienia mogą się mylić, bo teoretycznie są podobne – są związane z zadłużeniem się na określonych warunkach. W praktyce sporo je różni. Dowiedz się, jak wygląda zależność kredyt a pożyczka!

Kredyt a pożyczka – to nie to samo!

Obie te usługi finansowe oferują podobne świadczenia, ale różnią się od siebie podstawami prawnymi, warunkami, a także podmiotem udzielającym. Czy z perspektywy konsumenta ma to jakieś znaczenie? Ogromne! Kredyt jest z reguły trudniej dostać (udzielają go tylko banki), ale jest przy tym bezpieczniejszy. Pożyczka to natomiast świetne rozwiązanie dla osób, które szybko muszą zdobyć mniejszą kwotę, bez szeregu dłużących się, skomplikowanych formalności.

Umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Nie narzucają stronom żadnej formy umowy. Przedmiotem usługi mogą być pieniądze, ale też rzeczy, określone cechami odnoszącymi się do większej grupy produktów (są to m.in. węgiel, ziarno czy benzyna). Pożyczki udzielić mogą osoby fizyczne albo prawne. Pożyczkobiorca nie musi określać celu, w jakim zaciąga zobowiązanie, a pożyczkodawca nie może kontrolować na co zostały przeznaczone środki. Zabezpieczenie umowy stanowić mogą: poręczenie, weksel albo zastaw rejestrowy.

Kredyt jest z kolei regulowany przez specjalne prawo bankowe i może być udzielany wyłącznie przez bank. Jego umowa musi mieć formę pisemną, zawierać warunki, a także obowiązywać na określoną kwotę pieniędzy. Osoba starająca się o takie świadczenie musi spełnić szereg wymagań. Bank zawsze pobiera stosowne opłaty, pyta o cel, a także ma prawo skontrolować na co zostały przeznaczone środki. Umowa kredytu jest zabezpieczana przez m.in.: hipotekę, weksle, ubezpieczenie, gwarancję bankową itp.

Podobieństwa między kredytem a pożyczką

Chociaż wiele różni kredyt od pożyczki, są oczywiście pod pewnymi względami podobne. Są to płatne usługi, które polegają na zaciąganiu pewnego zobowiązania w formie długu. Należy go później spłacać w ratach, w sposób określony w umowie. Najważniejszą cechą wspólną kredytu i pożyczki jest jednak maksymalna wysokość oprocentowania. Określa wartość kolejnych rat, a także opłat, które należy uregulować za tę usługę. Niewątpliwie podobne skutki ma także niewywiązywanie się z obowiązku dłużnika – dostaje się wezwania do zapłaty oraz karne odsetki, a w skrajnych przypadkach wezwania do sądu.

Różnice między kredytem a pożyczką

Podsumowując, kredyt a pożyczka to zupełnie odmienne formy finansowania. Głównie różnią je zasady zawarte w umowie oraz sposób pozyskania. Pożyczka jest bardziej elastyczna i dostępna. Można dostać ją bardzo szybko z pozabankowej firmy pożyczkowej, nawet przez Internet. Przy tym takie zadłużenie może w efekcie wiązać się z większymi kosztami, ma o wiele krótszy termin spłaty, a także zazwyczaj nie jest zabezpieczone w żaden sposób.

Kredyty są pewniejsze, ale mogą udzielać ich tylko banki i SKOK-i. Są dokładnie uregulowane prawnie, dlatego dość trudno jest je uzyskać. Każdy klient wnioskujący o kredyt jest dokładnie weryfikowany, pod względem przeszłości i zdolności kredytowej, a także planów odnośnie wykorzystania otrzymanych pieniędzy.

Kiedy lepiej sprawdzi się kredyt, a kiedy pożyczka?

Ze względu na wyraźne różnice między kredytem a pożyczką, świadczenia te sprawdzają się lepiej w określonych sytuacjach.

Kredyt gotówkowy lub na określony cel jest o wiele rozsądniejszym rozwiązaniem w przypadku poważniejszych przedsięwzięć. W ramach takiej usługi można z reguły uzyskać znacznie większą kwotę zobowiązania, dłuższy czas spłaty oraz przystępniejsze raty. Dodatkowo wykupuje się także stosowne ubezpieczenia, które są niezwykle pomocne w przypadku nieprzewidzianych sytuacji życiowych, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić dalszą spłatę.

Pożyczka jest natomiast dobrym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz zastrzyku gotówki. Zwykle usługa ta dotyczy mniejszych kwot, z krótszym terminem spłaty. Tak zdobyte pieniądze można przeznaczyć np. na zakup niezbędnego sprzętu AGD/RTV, wycieczkę czy remont. W ten sposób unika się szeregu męczących formalności. Umowę należy jednak podpisywać rozważnie – zawsze trzeba mieć pewność, że będzie się w stanie spłacić daną pożyczkę (a w szczególności tzw. chwilówkę).

Kredyt a pożyczka to zupełnie różne sposoby na uzyskanie dodatkowego kapitału. Wybór jednego z nich powinien być zależny nie tylko od formalności czy kwoty, ale przede wszystkim celu, na który chce się przeznaczyć pieniądze. Zanim zdecydujesz się zadłużyć, dokładnie porównaj obie opcje!