Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

W jakich rejestrach sprawdzają nas firmy chwilówkowe? Wszystko co musisz wiedzieć o BIK, BIG, KRD, ERIF, ZBP.

Portfel w imadle

Jesteś na czarnej liście dłużników? W takim razie możesz nie dostać nawet szybkiej pożyczki bez BIK-u! Firmy chwilówkowe sprawdzają nie tylko BIK, ale i rejestry BIG, takie jak ERIF czy KRD. Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze fakty o BIK-u i BIG-ach, które powinien znać każdy pożyczkobiorca.

Co to jest BIK (Biuro Informacji Kredytowej)?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest instytucją powołaną przez ZBP (Związek Banków Polskich), której cel polega na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych o wszystkich klientach kredytowych banków i SKOK-ów. Spłacasz kredyt, kartę kredytową, saldo debetowe w koncie osobistym albo raty za pralkę? W takim razie jesteś w BIK-u. I wcale nie musisz się tego obawiasz.

Powodem, dla którego BIK istnieje, jest zapewnienie bankom, SKOK-om, a nawet firmom pożyczkowym dostępu do informacji, których przeanalizowanie ułatwi szybką i trafną ocenę ryzyka kredytowego – wiążącego się z pożyczeniem pieniędzy danemu wnioskodawcy.

Sprawdzanie w BIK-u pozwala bankowi na ocenę jakości zadłużenia klienta. Bank może zweryfikować, ile kredytów obecnie posiada dana osoba i czy przykładnie je spłaca. Historia kredytowa klienta ułatwia ocenę jego zdolności i wiarygodności finansowej. Dzięki temu weryfikacja wniosku kredytowego może przebiegać sprawnie, kończąc się wiążącą decyzją nawet po kilku minutach od przyjęcia wniosku.

Do bazy Biura trafiają informacje przekazywane przez banki i SKOK-i o wszystkich obsługiwanych przez nie konsumentach i przedsiębiorcach i ich kredytach. I to niezależnie od tego, czy zadłużenie jest regulowane terminowo czy z opóźnieniami. BIK kataloguje te informacje i udostępnia je w formie raportów o poszczególnych klientach. W każdym z raportów znajdują się:

W raporcie widoczne są m.in. salda kredytowe oraz kwoty i terminy wpłacanych rat, w tym liczba dni ewentualnych opóźnień płatności. To w głównej mierze dzięki porównaniu wartości otwartych zobowiązań bankowych klienta do jego dochodów obliczana jest zdolność kredytowa osoby ubiegającej się o pożyczkę.

Dane o kredytach są widoczne w raportach o kliencie również po całkowitej spłacie zadłużenia, ale mogą zostać usunięte na wniosek samego kredytobiorcy. W tym celu musi złożyć w banku kredytującym odwołanie zgody na przetwarzanie danych o zamkniętym zadłużeniu przez BIK.

Uwaga! Jeśli kredyt był spłacany z opóźnieniami powyżej 60 dni i minęło 30 dni od czasu, kiedy poinformowano Cię o zamiarze przetwarzania informacji na temat tego kredytu, dane o nim będziesz mógł usunąć z BIK-u dopiero po 5 latach od jego całkowitego rozliczenia.

Z danych przechowywanych przez BIK korzystają banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe współpracujące z Biurem na podstawie stosownej umowy. Sprawdzanie zadłużenia osoby fizycznej lub firmy przez podmiot spoza tej krótkiej listy będzie niemożliwe.

Warto podkreślić, że w przypadku banków i SKOK-ów weryfikacja raportu BIK o kliencie wnioskującym o kredyt jest obowiązkowa. Podmioty sektora pozabankowego z kolei nie są prawnie zobligowane do korzystania z właśnie tej bazy danych. To właśnie z tego powodu pożyczki bez BIK-u, czyli chwilówki bez sprawdzanie historii w Biurze Informacji Kredytowej, są dostępne jedynie w prywatnych firmach pożyczkowych.

System BR, czyli jak działa rejestr ZBP?

BIK nie jest jedynym „narzędziem” stworzonym przez ZBP dla ulepszenia metod oceny ryzyka kredytowego. BR, czyli System Bankowy Rejestr, to ogólnopolski system wymiany informacji Związku Banków Polskich. Działa on-line i jest wykorzystywany przez banki już podczas pierwszego etapu oceny ryzyka wiążącego się z rozpatrywaniem wniosku kredytowego klienta.

Za pomocą systemu BR banki mogą wymieniać informacje o klientach opóźniających się z zobowiązań wobec banków. Do rejestru ZBP trafiają osoby, których łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł w przypadku konsumentów i 500 zł w przypadku przedsiębiorców, o ile termin płatności przekroczyli o co najmniej 60 dni.

Dane zawarte w systemie są aktualizowane minimum raz dziennie.

Zgodne z danymi udostępnionymi przez ZBP w bazie BR z końcem 2014 roku znajdowały się informacje o ponad 2 mln klientów.

Czym jest BIG (biuro informacji gospodarczej)?

BIG-i, czyli biura informacji gospodarczej, to prywatne podmioty, które zbierają, przechowują i udostępniają dane o dłużnikach. Choć głównym celem BIG-ów było stworzenie czarnych list nierzetelnych dłużników, to niektóre z podmiotów przechowują również pozytywne informacje o płatnikach.

Jeśli jeszcze nie wiesz, jakie są rejestry dłużników w Polsce, to informujemy, że aktualnie takich biur funkcjonuje pięć:

Biura informacji gospodarczej działają niezależnie od siebie. Każdy rejestr dłużników tworzy własną bazę danych o płatnikach. Oznacza to, że osoba czy firma, która znalazła się na jednej z czarnych list niekoniecznie musi znajdować się również na pozostałych. By zweryfikować we wszystkich BIG-ach nieterminowe zadłużenie danej firmy czy osoby fizycznej, jeszcze do niedawna należało złożyć wnioski do każdego w biur oddzielnie. Po nowelizacji praca o BIG-ach, która weszła w życie 13.11.2017 r., wystarczy złożyć już tylko jeden wniosek (w wybranym biurze, np. tylko w ERIF czy KRD).

Na listę BIG-u nierzetelnego dłużnika może wpisać firma lub konsument. Osoba fizyczna potrzebuje jednak do tego dodatkowo tytułu wykonawczego potwierdzającego istnienie zaległości (sądowy nakaz zapłaty).

Skoro już wiesz, jakie są rejestry dłużników, to warto, żebyś poznał również informacje dotyczące tego, jak wpisać dłużnika do BIG-u. Niezależnie od tego, czy celem wierzyciela jest zamieszczenie danych o dłużniku na liście ERIF, KRD czy innym BIG-u, będzie to możliwe dopiero po spełnieniu poniższych warunków:

O ile sprawdzanie w BIK-u zarezerwowane jest jedynie dla wąskiej grupy podmiotów rynku kredytowego, o tyle każda czarna lista dłużników oferuje dostęp do zgromadzonych informacji wszystkim podmiotom – niezależnie od tego, w jakim sektorze gospodarki działają:

Ograniczeniu podlegają jedynie prawa dostępu osób fizycznych do danych zgromadzonych z bazie BIG-u. Konsument nie może sprawdzić informacji o innym konsumencie.