Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

Pożyczki pod weksel – poradnik konsumenta

Pożyczki pod weksel - poradnik konsumenta

Firma pożyczkowa nie chce pożyczyć Ci pieniędzy bez zabezpieczenia jej spłaty wekslem? Uważaj, taki dokument stawia Cię na niekorzystnej pozycji podczas windykacji długów. Wyjaśniamy, jak działają pożyczki pod weksel i kiedy lepiej ich unikać.

Weksel jest rodzajem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, który bywa stosowany w umowach pożyczek oferowanych przez firmy pozabankowe oraz konsumentów (pożyczki od prywatnych inwestorów pod weksel). Weksel jest papierem wartościowym, a zasady jego funkcjonowania są określane przez przepisy prawa wekslowego.

Zawierając umowę pożyczki pod weksel, pożyczkobiorca (trasant), wystawiając weksel, zgadza się na spełnienie określonych obowiązków względem pożyczkodawcy (reminenta). Sposób realizacji tego papieru jest opisywany w dołączonej do niego deklaracji wekslowej.

Funkcje weksli

Weksel może skutecznie zabezpieczać spłatę kredytów i pożyczek dzięki czterem funkcjom, które pełni:

Szybsza egzekucja długów

Żądając od konsumenta wystawienia weksla do umowy pożyczki pod weksel, firma pożyczkowa toruje sobie prostą drogę dochodzenia roszczeń na wypadek, gdyby dłużnik nie chciał spłacić swojego długu.

Jeżeli pożyczkobiorca zacznie się uchylać od zapłaty rat, firma pożyczkowa nie będzie musiała uruchamiać kosztownej i czasochłonnej procedury windykacyjnej. Po wypowiedzeniu umowy pożyczkowej może od razu przystąpić do realizacji weksla, kierując sprawę do egzekucji komorniczej.

Gdy zadłużenie trafi do sądu

Jeśli dług wynikający z pożyczki pod weksel trafi na wokandę, sąd nie musi tracić czasu na analizę szczegółów umowy pożyczkowej – może wydać szybki wyrok, decydując o wykonalności weksla.

Powyższe nie oznacza, że weksel stawia kredytobiorcę na straconej pozycji w sporze z pożyczkodawcą. Gdy sąd będzie miał wątpliwości co do roszczenia wekslowego, zażąda od właściciela weksla przedłożenia umowy głównej (czyli umowy pożyczkowej), bez konieczności stosownego wniosku przez pożyczkobiorcę.

Prywatny inwestor udzieli pożyczki pod weksel

Wekslem zabezpieczone mogą być nie tylko pożyczki dostępne przez profesjonalne firmy, oferujące  usługi finansowe, ale i prywatnych inwestorów.

Prywatne pożyczki pod weksel, udzielane przez osoby fizyczne za podstawie umowy cywilnoprawnej, podlegają takim samym zasadom jak pozostałe kredyty o charakterze konsumenckim.

Czy pożyczkobiorcy powinni się bać weksli?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy pożyczki prywatne pod weksel należy omijać z daleka, warto wspomnieć o korzyściach, jakie sobą niosą. Weksle bowiem mogą przynosić pożytek nie tylko reminentom. Dla firm pożyczkowych weksel jest sposobem ograniczenia ponoszonego ryzyka kredytowego. Dla konsumentów jest z kolei sposobem zwiększenia swojej wiarygodności kredytowej. Przystając na weksel, wnioskodawca, który wcześniej nie spełniał warunków wymaganych do uzyskania pożyczki, zyskuje szansę na jej otrzymanie.

Weksel może być przy tym korzystniejszym sposobem zabezpieczenia wierzytelności niż jego alternatywy: zapewnienie poręczenia innej osoby czy hipoteka na nieruchomości.

Prywatna pożyczka pod weksel pozwala na uzyskanie pożyczki nawet od ręki, co nie jest możliwe w przypadku zastosowania dwóch pozostałych rodzajów zabezpieczeń. Szybka pożyczka pod weksel wymaga jedynie podpisania umowy i wystawienia weksla, co jest dużo szybsze i łatwiejsze niż np. wytypowanie żyranta, który zgodzi się na spłatę długów pożyczkobiorcy w razie jego niewypłacalności. Wystarczy kartka i długopis. Podpisanie weksla nie wymaga brnięcia przez rozbudowane formalności typowe dla ustanawiania zabezpieczenia hipotecznego oraz w przeciwieństwie do niego nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak wycena przedmiotu zabezpieczenia oraz opłaty skarbowe za wpis, a następnie wykreślenie zabezpieczenia z księgi wieczystej nieruchomości.

Korzystając z pożyczki pod zastaw weksla, miej jednak na uwadze to, że przekazując ten papier ułatwiasz pożyczkodawcy (lub innej osobie, która wejdzie w posiadanie tego weksla) wszczęcie egzekucji komorniczej wówczas, gdy zaczniesz się uchylać od spłaty rat. Jeśli zatem potrzebujesz dodatkowej gotówki, weź pod uwagę pozabankowe pożyczki pod weksel tylko wówczas, gdy nie będziesz mógł skorzystać z pozostałych ofert finansowania lub inne, proponowane przez pożyczkodawcę formy zabezpieczenia będą dla ciebie mniej korzystne.