Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

Pożyczka bez ERiF – zasady, korzyści i praktyczne informacje

Monety w dłoni

Co to jest ERiF BIG?

ERiF BIG S.A. (z Grupy Kapitałowej KRUK) jest jednym z podmiotów należących do sektora biur informacji gospodarczej (BIG), a jego istnienie ma pomóc konsumentom i przedsiębiorcom chronić się przed nierzetelnymi dłużnikami.

Oprócz ERiF w Polsce funkcjonuje jeszcze 5 innych biur informacji gospodarczej, do których należą:

Każdy z wyżej wymienionych BIG-ów jest prywatną instytucją, zajmującą się gromadzeniem i udostępnianiem danych o dłużnikach. Głównym celem istnienia tego rodzaju biur jest opracowywanie i udostępnianie czarnych list dłużników, na które trafiają konsumenci i przedsiębiorcy niewywiązujący się z obowiązków względem wierzyciela (innych osób lub firm, którym winni są pieniądze).

Dlaczego jestem w ERiF?

Jeśli znalazłeś się w rejestrze ERiF, to znaczy, że:

Dane nierzetelnego dłużnika do listy prowadzonej przez ERiF może zgłosić konsument lub firma po zawarciu umowy z biurem o udostępnianie informacji gospodarczych. Od osoby fizycznej wymagane jest w tym celu dostarczenie tytułu wykonawczego potwierdzającego zaległość (sądowy nakaz zapłaty) oraz posiadanie konta w serwisie infoKonsument.pl.

Przepisy określające zasady zgłaszania dłużników do BIG-ów są regulowane Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, z poz. 530 z póż. zm).

Czy moje nazwisko widnieje również na innych listach dłużników?

Wszystkie wymienione powyżej biura prowadzą indywidualne rejestry dłużników, działając niezależnie od siebie. Wynikiem tego osoba lub firma wpisana na jedną z czarnych list niekoniecznie widnieje również w pozostałych bazach.

Jeszcze do niedawna niezależność BIG-ów utrudniała szybkie pozyskanie informacji o tym, czy wskazana osoba zalega komuś z płatnościami. By upewnić się, że nie jest wciągnięta na żadną z czarnych list, należało sprawdzić bazy danych wszystkich BIG-ach, składając stosowne wnioski w każdym z nich. 13.11.2017 r. weszła jednak w życie nowelizacja ustawy o BIG-ach, a nowe przepisy uprościły proces odpytywania tych instytucji o dane konkretnej osoby fizycznej lub firmy. Teraz wystarczy złożyć jeden wniosek w dowolnym biurze, np. tylko w ERIF czy KRD, by przeszukać naraz rejestry wszystkich z BIG-ów.

Dokąd po pożyczki bez BIK, BIG, KDR, ERiF?

Osoby, które widnieją na czarnych listach dłużników, nie mają żadnych szans ani na bankowy kredyt, ani nawet na chwilówkę w wiodących na rynku firmach pożyczkowych. Mimo że prywatne instytucje pozabankowe w porównaniu do banków stosują znacznie obniżone kryteria oceny wiarygodności finansowej, przyjmując na siebie większe ryzyko kredytowe, to obecność wnioskodawcy w rejestrach BIG zwykle wyklucza możliwość udzielenia mu finansowania, niezależnie od powodu czy kwoty, przez którą dłużnik trafił do bazy.

W znanych firmach pozabankowych szybka pożyczka bez ERiF jest nieosiągalna. Na rozczarowanie muszą się przygotować również osoby, które poszukują pożyczki bez ERiF online wśród drobnych pożyczkodawców, reklamujących swoje usługi w sieci. Nawet młode firmy, dopiero wchodzące na rynek usług finansowych, ostrożnie podchodzą do udostępniania swoich środków konsumentom z niespłaconymi długami. Pożyczanie pieniędzy osobie, która zalega z płatnościami względem innych podmiotów jest zbyt duże, by opłacało się je ponosić nawet najdrobniejszym firmom trudniącym się zarabianiem na pożyczaniu gotówki.

Pożyczki-chwilówki bez ERiF bywają z kolei przynętą, stosowaną przez nielegalnie działające podmioty, które wykorzystują potrzeby finansowe innych, by osiągnąć korzyści materialne. Udzielając wsparcia finansowego osobie wciągniętej na czarną listę dłużników, firmy takie nielegalnie windują ceny swoich usług, żądając często zastawów rzeczowych, a nawet hipotecznych.

Każda pożyczka bez BIK, BIG, KRD, ERiF powinna wzbudzić Twoją czujność. Szczególnie, gdy jest oferowana pod warunkiem dokonania zastawu znacznie przekraczającego wartością kwotę oferowanej pożyczki. By nie dać się nabrać na lichwę, zanim podpiszesz umowę, sprawdź, czy dana firma działa legalnie, korzystając np. z rejestrów KRS oraz KNF.