Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

EURIBOR – co to jest i na co wpływa?

EURIBOR – co to jest i na co wpływa?

Podobnie do WBOR-u EURIBOR jest stopą procentową, która po zsumowaniu z marżą banku składa się na oprocentowanie kredytów, ale nie dotyczy to wszystkich rodzajów pożyczek. Podczas gdy WIBOR jest stopą bazową zobowiązań zaciąganych w złotówkach, EURIBOR stosowany jest jako podstawa oprocentowania kredytów w euro.

Co to jest EURIBOR? Definicja pojęcia

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) jest referencyjną stopą oprocentowania kredytów i depozytów międzybankowych, stosowaną w strefie euro oraz na Islandii, w Norwegii i Szwajcarii. Oznacza stawkę procentową, po jakiej banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze. Mówiąc prościej: obrazuje „cenę” pieniądza, który bank może pozyskać od innego banku.

Zależnie od okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa pożyczki lub depozytu, EURIBOR przyjmuje różną wartość, według następującego podziału:

Każda z wyżej wymienionych stóp jest liczona od dwóch dni po zawarciu danej transakcji.

Od czego zależy EURIBOR?

O wysokości EURIBOR-u decydują wspólnie największe europejskie banki. Aktualny EURIBOR podawany jest każdego dnia roboczego o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Wyznaczanie bieżącej wartości tej stopy odbywa się poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej oprocentowań proponowanych przez banki uczestniczące w specjalnym panelu, po odrzuceniu 15% skrajnych (najwyższych i najniższych) propozycji. Stawki podawane przez uczestników panelu nie są oprocentowaniem transakcyjnym, a wartościami odpowiadającymi zdaniem poszczególnych banków stopom, po jakich banki o najwyższym standingu przyjmują depozyty od innych banków.

Panel EURIBOR jest administrowany przez Europejską Federację Bankową z siedzibą w Brukseli, a nadzór nad procesem wyznaczania EURIBOR-u sprawuje Komitet Sterujący, złożony z 10 niezależnych specjalistów rynku finansowego.

Aktualne notowania EURIBOR-u wraz z wykresem zmian za ubiegłe lata sprawdzisz u źródła, na stronie euribor.eu.

EURIBOR vs LIBOR i WIBOR

LIBOR (ang. London InterBank Offered Rate) jest stopą procentową ustalaną w Londynie, podawaną do publicznej wiadomości każdego dnia roboczego o 11:00 (czasu londyńskiego). Przy wyznaczaniu LIBOR-u biorą udział m.in. Barclays, Bankers Trust, Bank of Tokyo oraz National Westminster.

Podczas gdy EURIBOR to stopa stosowana wyłącznie do określania oprocentowania kredytów i depozytów udzielanych w euro, LIBOR jest analogicznie wykorzystywany przy transakcjach w innych walutach:

Powyższe oznacza, że podstawą kredytu udzielonego w euro może być zarówno EURIBOR, jak i LIBOR EUR. Z uwagi na to, że obie stopy bazowe ustalane na różnych (choć stosunkowo podobnych) zasadach, przez odmienne banki, w różnych krajach, poziomy EURIBOR-u  i LIBOR-u EUR nie są identyczne, choć – jak pokazują historyczne wykresy – w praktyce nie dzieli ich wielka różnica, zwykle kilka punktów bazowych.

Wpływ EURIBOR-u na raty kredytów

Po ostatnim kryzysie finansowym sprzed dekady oraz wdrożeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji S, znaczenie międzynarodowych stóp procentowych, takich jak EURIBOR czy LIBOR, gwałtownie na polskim rynku kredytowym zmalało. Jest to wynikiem znacznego ograniczenia udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych. Obecnie kredyt mieszkaniowy w euro czy funtach może uzyskać tylko osoba, która zarabia w danej walucie.

Jeśli należysz do coraz węższego grona kredytobiorców, którzy spłacają raty w euro lub zamierzają zaciągnąć zobowiązanie w tej walucie z oprocentowaniem opartym o EURIBOR, powinieneś dowiedzieć się, jak zmiany tego wskaźnika będą wpływały na cenę twojej pożyczki.

Jak zostało wspomniane wcześniej, oprocentowanie kredytów jest sumą stałej marży i zmiennej stopy bazowej, którą w przypadku zadłużeń w euro jest najczęściej EURIBOR 3M, rzadziej EURIBOR 6M lub inny. Co to oznacza dla kredytobiorcy? Spłacane przez niego raty będą podlegać aktualizacji z częstotliwością, którą wskazuje zastosowany EURIBOR.

Przykład: Jeśli oprocentowanie kredytu hipotecznego zostało oparte o EURIBOR  3M, bank co 3 miesiące sprawdzi, czy EURIBOR znajduje się na tym samym poziomie, co kwartał temu. Jeśli jego bieżąca wartość jest wyższa, bank podwyższy kredytobiorcy raty, a jeśli wysokość stopy bazowej spadła, raty ulegną obniżeniu.

CIEKAWOSTKA:Nie każda zmiana poziomu EURIBOR-u wpłynie na wysokość spłacanych rat. Zasady, według których bank będzie aktualizował kwoty rat w zależności od wahania poziomu EURIBORU są wymienione w umowie kredytowej.

Z uwagi na fakt, że aktualny EURIBOR znajduje się od kilku lat na bardzo niskim poziomie (obecnie: ujemnym), osoby zaciągające dług w tej walucie powinny mieć na względzie ryzyko przyszłego wzrostu tej stopy. Jeśli prognozy analityków się sprawdzą i EURIBOR poszybuje w górę, przełoży się to na wzrost wysokości spłacanych przez nich rat.

Kolejnym ryzykiem związanym z kredytami walutowymi jest ryzyko kursowe. Gdy dojdzie do scenariusza, w którym Polska będzie się borykać z dalszym osłabianiem się złotego, na zakup euro kredytobiorca, który zarabia w złotych, będzie musiał wykładać coraz więcej gotówki. Problem dotyczy osób, które zawarły umowę kredytową jeszcze w okresie, w którym nie obowiązywały zasady Rekomendacji S (a więc można było pożyczać na dom czy mieszkanie w dowolnej walucie, niezależnie od tego, w której zarabiamy) oraz tych, którzy po zmianie pracy (wynagradzanej wcześniej w euro) zaczęli uzyskiwać dochód w rodzimej walucie. Ryzyko kursowe nie będzie z kolei dotyczyło osób, które pobierają wynagrodzenie w euro.

Osoby spłacające zobowiązania w euro mogą uwolnić się od wymienionych powyżej ryzyk, refinansując swoje zadłużenie. Kredyt refinansowy polega na spłaceniu dotychczasowego kredytu, co się równa z zakończeniem umowy, poprzez zaciągnięcie kolejnego. Celem jest uzyskanie przez kredytobiorcę korzystniejszych warunków cenowych, dostosowanych do obecnych realiów rynkowych. Jeśli kredytobiorca przystanie na opcję „zamiany” kredytów, przewalutowując swój dług z euro na złotówki, wyeliminuje ryzyko kursowe i zależność wysokości rat od poziomu EURIBOR-u, ale zwiąże przyszłość swoich rat z poziomem WIBOR-u, będącego stopą bazową dla pożyczek złotowych. Ograniczyć tę zależność może jedynie poprzez wybranie kredytu z oprocentowaniem stałym, które gwarantują niezmienność rat przez ustalony w umowie okres (zwykle: 5 lat). Po upływie tego czasu kredytobiorca otrzyma od banku kolejną propozycję oprocentowania stałego lub oprocentowanie jego zadłużenia zmieni charakter na zmienny.