Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

Kiedy przedawnia się kredyt lub pożyczka?

Masz problem ze spłatą długu? Z pewnością nie raz zastanawiałeś się, co zrobić, by został po prostu unieważniony. W niektórych sytuacjach faktycznie może do tego dojść. Wyjaśniamy, kiedy przedawnia się kredyt lub pożyczka!

Podpisując umowę związaną z zadłużeniem raczej jest się pewnym, że będzie się w stanie regularnie spłacać określone raty. Szczególnie w przypadku dłuższych okresów może się jednak zdarzyć, że jakichś przyczyn nie będzie to możliwe. Wtedy trzeba spróbować postarać się o przesunięcie terminu spłaty, obniżenie wysokości rat, a nawet unieważnienie zobowiązania. Dowiedz się, kiedy przedawnia się kredyt lub pożyczka!

Kiedy przedawnia się kredyt lub pożyczka i co to znaczy?

Przedawnienie kredytu lub pożyczki to okoliczności, w których dłużnik może bez żadnych konsekwencji nie uregulować zobowiązania. Jest to możliwe w chwili, gdy od określonej w umowie daty spłaty minie czas ustalony przez prawo (zapisy w Kodeksie cywilnym art. 117). Wtedy dług staje się po prostu nieważny i zostaje się odciążonym z obowiązku jego spłaty.

Kiedy przedawnia się kredyt lub pożyczka? Termin będzie różny w zależności od typu zobowiązania. Kredyty bankowe, pożyczki pozabankowe oraz usługi związane z kartami kredytowymi przedawniają się po upływie 3 lat od daty wyznaczonej w umowie. Pożyczka od osoby prywatnej jest natomiast unieważniona dopiero po 6 latach. Z kolei na uwolnienie się od debetu na koncie wystarczą 2 lata. Przy tym należy pamiętać, że datę przedawnienia ustala się na ostatni dzień roku kalendarzowego, a nie ten, w którym rzeczywiście upływa pełny rok!

Przedawnienie kredytu bankowego

Trzy lata od terminu ostatniej raty to niewiele, dlatego wiele dłużników po cichu liczy na przedawnienie kredytu bankowego. Banki raczej nie czekają cierpliwie na działania swoich klientów i reagują, gdy zaczynają widzieć już pierwsze opóźnienia w spłacie. Najpierw przesyłają wezwania do zapłaty oraz monity. Ich ignorowanie może źle się skończyć, ponieważ kolejnym krokiem jest zwykle wstąpienie na drogę sądową. Wtedy można dostać pozew o spłatę zobowiązania albo egzekucyjną klauzulę wykonalności. Często banki kierują też takie sprawy do komornika, w celu wszczęcia egzekucji, czyli konfiskaty dóbr. Zdarzyć się może również, że dostanie się wypowiedzenie umowy kredytu. Wtedy wszystkie zaległe raty muszą zostać spłacone w terminie wypowiedzenia (opisanym w warunkach umowy). W praktyce nie warto więc jest liczyć na to, że w jakiś sposób uda się doczekać przedawnienia kredytu bankowego.

Przedawnienie pożyczki pozabankowej

Zobowiązanie zaciągnięte w firmie pozabankowej różni się pod względem formalnym od kredytu, ale akurat w tej kwestii sytuacja wygląda podobnie. Przedawnienie pożyczki pozabankowej również następuje po upływie trzech lat. Jeśli chodzi o większe kwoty udostępnione w systemie ratalnym, proces wygląda w zasadzie dokładnie tak samo jak w przypadku banku – od terminu ostatniej niespłaconej raty odlicza się trzy pełne lata. Chwilówki mają bardzo krótkie terminy spłaty, ale wobec nich obowiązują identycznie zasady. Firmy pożyczkowe również mogą wysyłać wezwania do zapłaty, korzystać z usług firm windykacyjnych, a także przekazać sprawę do sądu.

Co może przerwać proces przedawnienia?

Stanowcze działania ze strony banku czy firmy pożyczkowej od razu przerywają proces przedawnienia. Poza wezwaniami do sądu dłużnik może spotkać się z różnymi praktykami. W wyjątkowych sytuacjach wierzyciel spróbuje podjąć próbę ugodową, np. zlecając mediację z dłużnikiem. Takie podejście jest bardziej prawdopodobne w sytuacji, gdy mimo wszystko klient stara się porozumieć z bankiem czy firmą pozabankową. Wyraźny opór często kończy się egzekucjami windykacyjnymi lub komorniczymi. Instytucja może również zgłosić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności lub zgłosić upadłość dłużnika.

Nadużycia związane z przedawnieniem kredytu lub pożyczki

Chociaż zdarza się to raczej rzadko, czasem faktycznie wierzyciel nie wystosuje odpowiednich działań przed upływem określonego czasu. Niektóre firmy mogą próbować wykorzystywać niewiedzę swoich klientów, obciążając ich długiem nawet po jego przedawnieniu. Wszelkie nadużycia z ich strony lub współpracującej firmy windykacyjnej powinny zostać niezwłocznie zgłoszone np. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Praw Obywatelskich czy na Policję. Przydatne będzie też na pewno wsparcie prawnika.

Co robić, gdy kredyt lub pożyczka nie ulegnie przedawnieniu?

W chwili, gdy wierzyciel zacznie podejmować stanowcze kroki lub wiesz, że niedługo do tego dojdzie, zacznij działać. Czekanie na przedawnienie kredytu lub pożyczki może być zgubne. Skontaktuj się z bankiem czy firmą, by ustalić plan działania. Jeśli przygotujesz odpowiednie pismo i wyrazisz tzw. czynny żal, masz szansę na bardziej polubowne rozwiązanie sprawy. Spróbuj wynegocjować wydłużenie czasu spłaty, zmianę warunków umowy, konsolidację zadłużenia itp.

Tonąc w długach nie zastanawiaj się nad tym, kiedy przedawnia się kredyt lub pożyczka. Działaj zawczasu, ponieważ masz raczej niewielkie szanse na uniknięcie nieuchronnych konsekwencji. Postaraj się polubownie rozwiązać ten problem, zanim będzie za późno!